Datum Art Vikt Plats Bete Kommentar
2008-06-06 Gös 1.7 kg Djupet Bomber  
2008-06-06 Gädda     Bomber 1st återsläppt
2008-06-07 Gädda     Bomber 1st återsläppt
2008-06-12          
2008-06-14          
2008-06-15 Abborre   Finjasjön                  Rapala orginal återsläppt
2008-06-17 Torsk 2.2 kg Öresund  Wittskär Rörpilk 300g  
2008-06-17 Torsk 2.9 kg Öresund  Wittskär Rörpilk 300g  
2008-06-20          
2008-06-21          
2008-06-28 Torsk 2.5 kg Öresund  Wittskär Rörpilk 300g  
2008-07-04 Gädda   Finjasjön Bomber återsläppt
2008-07-05          
2008-07-11 Gös 1.6 kg Djupet Storm  
2008-07-13          
2008-07-18          
2008-09-20 Gös 1.05 kg Finjasjön               unga örna Rapala  
2008-09-20 Abborre 1.9 hg Finjasjön               unga örna Rapala  
2008-09-20 Abborre 1.5 hg Finjasjön               unga örna Rapala  
2008-09-21 Abborre 1.6 hg Finjasjön               unga örna Rapala Fiske Tävling
2008-09-21 Abborre   Finjasjön               unga örna Rapala återsläppt
2008-09-21 Abborre   Finjasjön               unga örna Rapala återsläppt
2008-09-21 Gös 1.61 kg Finjasjön               stenen Rapala  
2008-09-21 Gös   Finjasjön               stenen Rapala återsläppt
2008-10-04 Abborre 1.5 hg Finjasjön              unga örna Rapala  
2008-10-04 Abborre 3.4 hg Finjasjön              stenen Rapala  
2008-10-11 Abborre 1.5 hg Finjasjön               lillö Rapala  
2008-10-11 Abborre 2.1 hg Finjasjön               lillö Rapala  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                                                                            Tillbaka