Datum Art Vikt Plats Bete Kommentar
2008-03-02 Torsk 4.06 kg Öresund  Wittskär Rörpilk 300g Se bild
2008-04-11 Torsk 1.02 kg Öresund  Wittskär   återsläppt
2008-04-11 Torsk 0.86 kg Öresund  Wittskär   återsläppt
2008-04-19 Abborre 1.9 hg Finjasjön                 Finja Rapala  orginal  
2008-04-19 Abborre 1.9 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-20 Torsk 1.88 kg Öresund norr  Wittskär ABU  Sillen  250g 3:e plats Största fisk tävlingen Wittskär  se bild
2008-04-20 Torsk 1.56 kg Öresund norr  Wittskär ABU  Sillen  250g  
2008-04-22 Abborre 1.5 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-22 Abborre 1.8 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-22 Abborre 2.1 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-22 Abborre 2.4 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-27 Gädda 1.84 kg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-27 Abborre 2.2 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-04-27 Abborre 2.4 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Abborre 2.5 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap Fiske Tävling
2008-05-01 Abborre 1.7 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap Vårspinnet
2008-05-01 Abborre 2.2 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap 8:e Plats
2008-05-01 Abborre 1.6 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Abborre 1.5 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Abborre 1.5 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Abborre 1.4 hg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Gädda 1.85 kg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Gädda 1.12 kg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-01 Gädda 1.0 kg Finjasjön                 Finja Rapala  x-rap  
2008-05-03 Gädda   Finjasjön                 Finja Rapala  orginal 5 st gäddor återsläppta

                                                                                                                   Sida 2  3